เว็บไซต์ hisgo ประเทศไทย แจ้งปิดทำการ เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
บริษัทขอปิดรับรายการจองสินค้าทุกชนิดบนเว็บไซต์ hisgo ประเทศไทย ตั้งแต่เวลา 17:00 น. ในวันที่ 25 ต.ค. 60 จนถึงเวลา 09:00 น. ในวันที่ 27 ต.ค. 60
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบต่อรายการจองที่อาจถูกยกเลิกอัตโนมัติ หากทำรายการสั่งซื้อในช่วงวัน และเวลาดังกล่าว ขออภัยในความไม่สะดวก คลิก รายละเอียดเพิ่มเติม

Skip Navigation Links หน้าหลัก >> ผลการค้นหา >> ข้อมูลกิจกรรมและบริการเสริม

เงื่อนไขของกิจกรรมและบริการเสริม

จำนวนผู้ใช้บริการขั้นตํ่า 1คน
เมือง Tokyo(JAPAN)
ผู้ดำเนินการทัวร์ TOKYO SKYTREE

รายละเอียดกิจกรรมและบริการเสริม

TOKYO SKYTREE

Observation(TEMBO) Deck(350m)
Enjoy a 360 degrees panoramic view of Tokyo from a spacious observation deck. There are also many restaurants, cafes and shops where you can spend some quality time reveling in the magnificent bird eye-view of Tokyo.

Observation(TEMBO) Galleria(450m)
Take a mid-air stroll through the round-about corridor in the sky at a height of 450 meters. The floor-to-ceiling glass windows offers you a view of the city that simply cannot be found anywhere else!

แผน / รหัส ค่าบริการ
 • TEMBO DECK (350m)
 • TYO0688P02C01
 • Over 18years old(18歳以上) : THB 647
 • 12-17years old(中高生 12-17歳) : THB 484
 • 6-11years old(小学生 6-11歳) : THB 292
 • 4-5years old(4-5歳) : THB 195
 • Below 3years old(3歳以下) : THB 0
  เลือกวันที่
  • TEMBO DECK(350m) + TEMBO GALLERIA(450m)
  • TYO0688P02C02
  • Over 18years old(18歳以上) : THB 971
  • 12-17years old(中高生 12-17歳) : THB 741
  • 6-11years old(小学生 6-11歳) : THB 453
  • 4-5years old(4-5歳) : THB 292
  • Below 3years old(3歳以下) : THB 0
   เลือกวันที่
   ระยะเวลา เด็ก อนุญาต ข้อมูลวันเดินทาง
   อาหาร ไม่มี ตารางเวลา ตลอดทั้งวัน รถรับ-ส่ง ไม่มี
   มัคคุเทศก์

   ตารางเวลา

   8:00AM - 9:00PM Please be sure to print out your voucher and present it at the ticket counter on the specified date.
   Exchange your voucher for the actual ticket at the ticket counter on the 4th floor.
   Just a 50 second elevator ride up to the 350 meter TEMBO deck to access the view of a life time.
   *Only those with the optional add-on Observation Galleria tickets may ascend to the 450 meter deck.

   นโยบายการยกเลิก

   ยกเลิกก่อนตั้งแต่ 100 % ของค่าใช้จ่าย

   หมายเหตุ

   ●Please don't forget voucher. You can't enter without it/Not accept screen shot
   ●Voucher is valid for designate date
   ●Opening hours 08:00~22:00(Last admission 21:00)
   ●SKYTREE may closed or change opening hours due to weather condition.Please check website before you go(http://www.tokyo-skytree.jp/en/index.html)
   ●If you cancel or change enter date please contact agent that you bought
   (Can't cancel or change at SKYTREE counter)

   ●バウチャーをお忘れの場合はご入場頂けません/画面コピー不可
   ●指定日に4階チケットカウンター内、日付指定券引換窓口で入場券に引換え
   ●展望台営業時間:8:00~22:00(最終入場21:00)
   ※強風等によりエレベーターの運行中止や営業時間が変更される場合があります。来場前に東京スカイツリーのホームページ(http://www.tokyo-skytree.jp/)にてご確認ください
   ●変更・取消の場合はお買い求め店舗にお問い合わせ下さい
    (スカイツリーカウンターでの変更・取消はできません)

   ●忘记带预约凭证的话,不能够入场/凭证不可复制
   ●请在指定的入场日那天,到4楼的售票柜台,在指定日卷交换窗口换入场券
   ●展望台的营业时间:8:00~22:00(最晚入场时间21:00)
   ※受强风等的影响,东京天空树的电梯有可能中断运行或更改营业时间.来场前请在东京天空树的网站(http://www.tokyo-skytree.jp/)确认
   ●如果有更改或取消的情况下,请咨询您的购票店
   (在东京天空树的柜台是不能更改或取消的)

   ย้อนกลับ