สายการบินไชน่า แอร์ไลน์  China Airlines (CI)
 
  ไป-กลับ     เที่ยวเดียว
  ออกจาก   ไปยัง
วันที่เดินทางไป วันที่เดินทางกลับ
 


 

China Airlines (CI)

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินไชน่า แอร์ไลน์


ไชน่า แอร์ไลน์ ให้บริการแบบ Full Service ให้บริการได้มาตรฐาน ไร้กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเรียกเก็บเพิ่มเติม ราคารวมโหลดกระเป๋า อาหารเสิร์ฟ พร้อมเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
 
ตั๋วโปรโมชั่นจำนวนจำกัดในทุกเที่ยวบิน
หากไม่พบราคาโปรโมชั่นกรุณาลองเปลี่ยนวันเดินทางใหม่อีกครั้ง
 
เงื่อนไข
 

• โปรโมชั่นนี้สำหรับสำรองที่นั่ง ONLINE ด้วยตัวเองเท่านั้น ไม่สามารถสำรองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์
• เดินทางด้วยสายการบิน China Airlines (CI) เท่านั้น
• ราคาข้างต้นเป็นราคาตั๋วไป - กลับ ชั้นประหยัด
• ตั๋วโปรโมชั่นมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน
• หากไม่พบราคาโปรโมชั่น อาจเป็นไปได้ว่าตั๋วโปรโมชั่นถูกจองเต็มแล้ว ให้ลองเปลี่ยนวันเดินทางอื่นอีกครั้ง
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 
การยกเลิก และการเปลี่ยนแปลง
 

• การขอคืนเงิน (Refund) ทำได้เฉพาะกรณีที่ไม่ได้เดินทางทั้งขาไปและขากลับเท่านั้น ไม่สามารถของคืนเงินเฉพาะบางเที่ยวบินได้ โดยมีค่าธรรมเนียม (โปรดตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่)
• เมื่อออกตั๋วโดยสารแล้ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยมีค่าธรรมเนียม (โปรดตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่)

 
 

▲ กลับด้านบน