สายการบินไทย Thai Airways International (TG)
บินลัดฟ้าสู่เมืองเซนได บินตรงไม่แวะพัก

การบินไทย Thai Airways International (TG)

โปรโมชั่นสุดพิเศษ! บินตรงสู่เซนได ประเทศญี่ปุ่น


เที่ยวบินพิเศษ บินตรง ลัดฟ้าสู่เมืองเซนได ประเทศญีปุ่น ที่สำหรับไม่ต้องกังวลใจเรื่องการให้บริการของการบินไทย ถึงแม้จะเป็นเที่ยวบินเช่าเหมาลำ แต่การบินไทยยังให้บริการเหมือนเที่ยวบินปกติทั่วไปตามปกติ ท่านจึงไม่ต้องกังวลใจ อุ่นใจได้เพราะสามารถสื่อสารกับพนักงานต้องรับบนเครื่องบินเป็นภาษาไทย
สนใจสำรองที่นั่ง
สาขาอโศก โทร 02-264-6899
เวลา 09:30 - 18:00 น.
เปิดทำการทุกวัน
สาขาสยาม โทร 02-115-1351
เวลา 10:30 - 19:00 น.
เปิดทำการทุกวัน
สาขาสีลม โทร 02-631-1468
เวลา 10:30 - 19:00 น.
ปิดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

โปรดเตรียมหนังสือเดินทางเพื่อใช้ประกอบการทำราย หรือสำรองที่นั่งได้ที่ tha-smartbooking@his-world.com

ตารางเวลาเที่ยวบิน
ออกเดินทาง
วันเดินทาง
เที่ยวบิน
เวลาออก
เวลาถึง
กรุงเทพฯ - เซนได
3 พฤษภาคม 60
ยังไม่ระบุ
00:05
08:35
เซนได - กรุงเทพฯ
7 พฤษภาคม 60
ยังไม่ระบุ
10:35
15:00

** เที่ยวบินขาไป เช็คอินวันที่ 2 พ.ค. 60   * หมายเลขเที่ยวบิน ยังไม่ระบุ และเวลาเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง

เงื่อนไข
 

• โปรโมชั่นนี้สำหรับสำรองที่นั่ง ONLINE ด้วยตัวเองเท่านั้น ไม่สามารถสำรองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์
• เดินทางด้วยสายการบินการบินไทย Thai Airways International (TG) เท่านั้น
• ราคาข้างต้นเป็นราคาตั๋วไป - กลับ ชั้นประหยัด
• เที่ยวบินขาไป เช็คอินวันที่ 2 พ.ค. 60
• ไม่มีส่วนลดสำหรับเด็กอายุระหว่าง 2-12 ปี เฉพาะทารก คิด 10% ของราคาผู้ใหญ่
• เลือกที่นั่งมีค่าธรรมเนียม 500 บาท เฉพาะระบุริมทางเดิน หรือริมหน้าต่างเท่านั้น ไม่สามารถระบุเป็นหมายเลขที่นั่งได้
• ไม่่สามารถสะสมไมล์ได้
• เวลาเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ทราบหากมีการเปลี่ยนแปลง
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 
การยกเลิก และการเปลี่ยนแปลง
 

• ไม่สามารถยกเลิก และขอคืนเงินได้ (non-refundable)
• ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ เป็นผู้โดยสารท่านอื่นได้

 
น้ำหนักสัมภาระ
 

• Checked baggage ชั้นประหยัด: 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม
• Checked baggage ชั้นธุรกิจ: 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 40 กิโลกรัม
• สัมภาระพกพา (Carry-on baggage): ไม่เกินท่านละ 7 กิโลกรัม

 
แพ็คเกจตั๋วเครื่องบินในประเทศญี่ปุ่น และที่พัก HAnavi
 

▲ กลับด้านบน