Japan Air Pass
Okinawa Promotion
Hokkaido Lavender
Japan Air Pass

ตั๋วเครื่องบินในประะเทศญี่ปุ่น พร้อมที่พัก Japan Air Pass

JAPAN AIR PASS คืออะไร?

เที่ยวบิน + โรงแรม = ประหยัด

เที่ยวบิน (ไป-กลับ) ภายในประเทศญี่ปุ่น + ที่พัก

โหลดกระเป๋า ฟรี! เลือกที่นั่ง ฟรี! โดย ANA

ประหยัดงบ และเวลา ทริปเดียว เที่ยวหลายเมือง

เหมือนจองเที่ยวบิน แล้วได้ที่พักฟรี!

มีจำหน่ายเฉพาะที่ H.I.S. เท่านั้น

เที่ยวบินในประเทศญี่ปุ่น + ที่พัก

800 เที่ยวบิน ในประเทศญี่ปุ่น

3,500 โรงแรม ทั่วญี่ปุ่น

ราคาถูกว่าจองแยกระหว่างเที่ยวบินและที่พัก

เกี่ยวกับ JAPAN AIR PASS

เงื่อนไขการจอง JAPAN AIR PASS

1.ผู้เดินทางจะต้องเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ไม่ได้พำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ต้องไม่มีหนังสือเดินทาง (Passport) ญี่ปุ่นไว้ในครอบครอง ยกเว้น บุคคลที่มีหนังสือเดินทางญี่ปุ่นแต่พำนักอยู่ต่างประเทศ หรือผู้ที่พำนักอยู่ต่างประเทศแบบถาวร กรณีเช่นนี้ จำเป็นต้องส่งเอกสารประกอบการจองกับทางบริษัท

2. จำเป็นต้องเช็คอินที่โรงแรม และใช้ตั๋วเครื่องบิน ไม่สามารถใช้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งได้

3. สามารถจองเที่ยวบินขาไปและขากลับคนละสนามบินได้ แต่ต้องจองอย่างน้อย 2 เที่ยวบินสำหรับแพ็คเกจนี้

4. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ภายในประเทศญี่ปุ่น มีอายุตั๋วไม่เกิน 14 วัน

5. จองห้องพักอย่างน้อย 1 คืน แต่ไม่เกิน 13 คืน (ไม่จำเป็นต้องพักในโรงแรมเดียวกันก็ได้)

6. จำเป็นต้องทำการจองก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 7 วัน

7.กรณีชำระด้วยวิธีโอนเงินทางธนาคาร จำเป็นต้องชำระเงินภายใน 2 วัน นับจากวันที่ทำรายการจอง (ภายในเวลา 17:30 น.) มิเช่นนั้น รายการจองจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ

8.หลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขรายการใดๆ ได้อีก เช่น ชื่อผู้เดินทาง หรือวันเดินทาง ( กรุณาตรวจสอบรายละเอียดการจองให้ถูกต้องก่อนทำการชำระเงิน )

9. กรณียกเลิกหลังทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว มีค่าธรรมเนียมการยกเลิก 60%

9. กรณียกเลิกในวันเดินทาง (ตั้งแต่เที่ยวบินแรก) จะไม่สามารถยกเลืก และขอเงินคืนได้ (non-refundable)

ช่องทางการชำระเงิน JAPAN AIR PASS

สามารถชำระเงินได้ 2 ช่องทาง เมื่อซื้อ JAPAN AIR PASS ประกอบด้วย

โอนเงินทางธนาคาร ชำระเงินออนไลน์ด้วยบัตรเครดิต

หมายเหตุ 1) ในกรณีที่วันเดินทางใกล้กันกับวันทำรายการจอง ท่านอาจจะต้องชำระเงินออนไลน์ด้วยบัตรเครดิตเพียงช่องทางเดียว ดังนั้น ท่านจะทราบวิธีการชำระเงินในขั้นตอนการชำระเงิน 2) กรณีท่านมีรหัสส่วนลด ท่านจะทราบ ยอดที่ต้องชำระ (หลังหักส่วนลด) ในขั้นตอนการเลือกวิธีการชำระเงิน

นโยบายยกเลิก JAPAN AIR PASS
ค่าธรรมเนียมการยกเลิก (ต่อคน)
  • ก่อนชำระเงิน

    ไม่มีค่าธรรมเนียม


  • ก่อนเดินทาง

    มีค่าธรรมเนียม 60%


  • วันเดินทางวันแรก

    มีค่าธรรมเนียม 100% ไม่สามารถขอคืนเงินได้ (non-refundable)


FAQ คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Japan Air Pass
Q. JAPAN AIR PASS คืออะไร?
JAPAN AIR PASS คือ ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศญี่ปุ่น (ไป-กลับ) รวมที่พัก อย่างน้อย 1 คืน ซึ่งท่านจะสามารถซื้อได้ในราคาที่ประหยัดกว่าปกติ โดยจะประหยัดกว่าการซื้อเพียงตั๋วเครื่องบินเพียงอย่างเดียว และจองห้องพักเพียงอย่างเดียว

ท่านจะสามารถประหยัดงบประมาณ และเวลาในการเดินทางภายในประเทศญี่ปุ่น ได้เป็นอย่างมาก เพราะท่านสามารถเดินทางไปยังเมื่องต่างๆ ด้วยเครื่องบิน ดังนั้น JAPAN AIR PASS จึงเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีแผนการเดินทางในหลายเมืองในประเทศญี่ปุ่น ที่สำคัญ ท่านจะได้เดินทางด้วยสายการบินระดับ 5 ดาว โดยสายการบิน All Nipppon Airways ที่ให้บริการแบบ Full Service

JAPAN AIR PASS เกิดจากร่วมเป็นพัมธมิตรกันระหว่าง H.I.S. Co.,Ltd. และสายการบิน All Nippon Airways (ANA) ร่วมกันก่อตั้งเป็นบริษัทที่มีชื่อว่า H.I.S ANA Navigation JAPAN Co.,Ltd.
Q. JAPAN AIR PASS ได้รวมอะไรไว้บ้าง?
เที่ยวบินไป-กลับภายในประเทศญี่ปุ่น และที่พัก อย่างน้อย 1 คืน เดินทางด้วยสายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์ All Nippon Airways (ANA)
Q. สามารถจองห้องพักได้กี่คืน?
ท่านจำเป็นต้องจองห้องพักอย่างน้อย 1 คืน และจองได้สูงสุดไม่เกิน 13 คืน (ไม่จำเป็นต้องพักในโรงแรมเดียวกันก็ได้) ทั้งนี้ จำนวนผู้เดินทางจะต้องไม่เกิน 6 ท่าน ต่อการทำรายการจองแต่ละครั้ง
Q. สามารถจองตั๋วเครื่องบินเเบบ เที่ยวเดียว (One Way) ได้หรือไม่?
ไม่สามารถจองเที่ยวบินแบบเที่ยวเดียวได้ (One Way) จำเป็นต้องสิ้นสุดการเดินทางในสนามบินที่ออกเดินทางเป็นอันดับแรก เช่น โตเกียว (ฮาเนดะ) - ฮอกไกโด (ซัปโปโร ชิโตเสะ) - ฟุกุโอกะ - โตเกียว (ฮาเนดะ) เป็นต้น ซึ่งจะเห็นว่าเดินทางออกจากสนามบินโตเกียว (ฮาเนดะ) เป็นอันดับแรก ดั้งนั้น จึงต้องสิ้นสุดการเดินทางที่สนามบินเดียวกันนี้
Q. จอง JAPAN AIR PASS ได้ทางไหนบ้าง?
สามารถจองได้ 2 ช่องทางดังนี้ :
1. จองออนไลน์ คลิกที่นี่
2. จองที่เคาน์เตอร์ของ เอช.ไอ.เอส. ทัวร์ส์ ทุกสาขา ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ทั่วประเทศ
Q. ราคาที่ปรากฎเป็นราคาที่รวมทุกอย่างแล้วหรือไม่?
ราคาที่ปรากฎเป็นราคาที่รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับในประเทศญี่ปุ่น และราคาที่พักตามจำนวนวันที่ท่านจองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ฟรี! 1) ค่าโหลดกระเป๋าสัมภาระ 20 กิโลกรัม 2) เลือกที่นั่ง และ 3) เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
Q. เงื่อนไขการจองเป็นอย่างไรบ้าง?

1. ผู้เดินทางจะต้องเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ไม่ได้พำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ต้องไม่มีหนังสือเดินทาง (Passport) ญี่ปุ่นไว้ในครอบครอง ยกเว้น บุคคลที่มีหนังสือเดินทางญี่ปุ่นแต่พำนักอยู่ต่างประเทศ หรือผู้ที่พำนักอยู่ต่างประเทศแบบถาวร กรณีเช่นนี้ จำเป็นต้องส่งเอกสารประกอบการจองกับทางบริษัท

2. ไม่สามารถจองเที่ยวบินแบบเที่ยวเดียวได้ จำเป็นต้องจองเที่ยวบิน ไป-กลับ พร้อมที่พักอย่างน้อย 1 คืน

3. เมืองที่ออกเดินทางขาไป และเมืองปลายทางขากลับ ต้องเป็นเมืองเดียวกัน ( สามารถเดินทางได้หลายเมือง)

4. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ภายในประเทศญี่ปุ่น มีอายุตั๋วไม่เกิน 14 วัน

5. จองห้องพักอย่างน้อย 1 คืน แต่ไม่เกิน 13 คืน (ไม่จำเป็นต้องพักในโรงแรมเดียวกันก็ได้)

6. จำเป็นต้องทำการจองก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 7 วัน

7. กรณีชำระด้วยวิธีโอนเงินทางธนาคาร จำเป็นต้องชำระเงินภายใน 2 วัน นับจากวันที่ทำรายการจอง (ภายในเวลา 17:30 น.) มิเช่นนั้น รายการจองจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ

8. หลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขรายการใดๆ ได้อีก เช่น ชื่อผู้เดินทาง หรือวันเดินทาง ( กรุณาตรวจสอบรายละเอียดการจองให้ถูกต้องก่อนทำการชำระเงิน )

9. กรณียกเลิกหลังทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว มีค่าธรรมเนียมการยกเลิก 60%

10. กรณียกเลิกในวันเดินทาง (ตั้งแต่เที่ยวบินแรก) จะไม่สามารถยกเลืก และขอเงินคืนได้ (non-refundable)

Q. ช่องทางการชำระเงินมีอะไรบ้าง?
1. โอนเงินทางธนาคาร
2. ชำระเงินออนไลน์ด้วยบัตรเครดิต

หมายเหตุ 1) ในกรณีที่วันเดินทางใกล้กันกับวันทำรายการจอง ท่านอาจจะต้องชำระเงินออนไลน์ด้วยบัตรเครดิตเพียงช่องทางเดียว ดังนั้น ท่านจะทราบวิธีการชำระเงินในขั้นตอนการชำระเงิน 2) กรณีท่านมีรหัสส่วนลด ท่านจะทราบ ยอดที่ต้องชำระ (หลังหักส่วนลด) ในขั้นตอนการเลือกวิธีการชำระเงิน▲ กลับด้านบน