คำถามที่ถูกถามบ่อย FAQ

hisgo ประเทศไทย » คำถามที่ถูกถามบ่อย FAQ

คำถามที่ถูกถามบ่อย FAQ

คำถามที่ถูกถามมากที่สุด

★ ถ้าต้องการจองโรงแรมให้คนอื่น สามารถทำได้หรือไม่?

สามารถทำได้ ท่านสามารถทำการจองให้กับใครก็ได้ หลังจากที่ท่านเลือกสินค้าต่างๆ เข้าสู่ตะกร้าสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อดำเนินการขั้นตอนถัดไป ท่านจะพบหน้าจอให้ยืนยันว่า ท่านทำจองให้ตัวท่านเอง หรือทำจองให้บุคคลอื่น พร้อมกันนี้ ท่านจะต้องกรอกข้อมูลของผู้เดินทางจริงด้วย เป็นข้อมูลที่จำเป็นประกอบการทำจอง

★ ถ้าในอนาคตอาจจะเปลี่ยนนามสกุลใหม่หลังจากแต่งงาน ควรจะต้องใช้ชื่อ และนามสกุลใดในการทำจอง?

ท่านสามารถทำจองได้ทั้งนามสกุลเดิม หรือนามสกุลใหม่ ทั้งนี้ จะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับที่ใช้ในหนังสือเดินทาง (Passport) ในวันที่เดินทาง ดังนั้น หากท่านประสงค์จะเปลี่ยนนามสกุลของท่านก่อนเดินทางเป็นที่แน่นอน ท่านควรจะใช้นามสกุลใหม่ในการทำจอง

★ มีข้อแตกต่างของจำนวนสินค้าระหว่าง ออนไลน์ กับที่ร้านค้าหรือไม่ หากในเว็บไซต์ขายหมดแล้ว ไปซื้อที่เคาท์เตอร์แทนได้หรือไม่?

แล้วแต่บางโอกาส ทั้งนี้ในเว็บไซต์ของเราจะมีข้อความแจ้งให้ทราบว่า สินค้าที่ท่านกำลังมองหานั้น ยังมีขายในเว็บไซต์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โทรศัพท์มือถือ และที่เคาท์เตอร์ในสาขาต่างๆ ท่านสามารถสังเกตุได้จากมุมบนด้านขวาของหน้าจอ แพ็คเกจทัวร์ และสามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่ประจำแต่ละสาขาได้

★ หากพบปัญหาระหว่างทำการชำระเงินออนไลน์ จะต้องอย่างไร?

หากพบปัญหาระหว่างการชำระเงินออนไลน์ด้วยบัตรเครดิต ให้ลองทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ หรืออาจจะชำระเงินด้วยช่องทางอื่นๆ
1) ลองชำระเงินด้วยบัตรเครดิตใบอื่น
2) ชำระเงินด้วยช่องทางอื่นๆ (เราได้จัดเตรียมช่องทางการชำระเงินหลากหลายช่องทาง ท่านสามารถตรวจสอบวิธี และช่องต่างๆ โดยกลับไปที่หน้าชำระเงิน ในตะกร้าสินค้า แล้วท่านก็จะพบกับตัวเลือกสำหรับเลือกในการชำระเงิน)
3) ติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำสาขาใกล้บ้านท่าน (ในทางเดียวกัน หากท่านประสบปัญหาใดๆ ก็ตามบนเว็บไซต์ ท่านสามารถสอบถาม และติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำสาขาของเรา ที่ใกล้บ้านท่านได้)

★ H.I.S. มีที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ไหนบ้าง ในประเทศไทย?

สำหรับสาขาในประเทศไทย เรามีทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด เช่น พัทยา ศรีราชา ภูเก็ต และเชียงใหม่ ท่านสามารถตรวจสอบที่อยู่ และเบอร์ติดต่อ คลิกที่นี่ ทั้งนี้ สำหรับสาขาภูเก็ต เราเปิดขายเฉพาะทัวร์เสริมเท่านั้น สำหรับสาขาอื่นๆ ท่านสามารถสั่งซื้อตั๋วเครื่องบิน โรงแรม แพ็คเกจทัวร์ และกรุ๊ปทัวร์

เกี่ยวกับการทำการจองทั่วไป


ต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้าง สำหรับการทำจอง?

สิ่งที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการทำจองแต่ละครั้ง มีดังต่อไปนี้
- ข้อมูลสำหรับติดต่อได้สะดวก
- ชื่อ นามสกุล ที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง (Passport)
- จำนวนของผู้เดินทาง
- สำหรับการจองโรงแรม /ตั๋วเครื่องบิน + โรงแรม /แพ็คเกจ โปรดทำการสำรวจผู้เดินทาง และจำนวนห้องพักที่ต้องการจอง โดยเลือกผู้เดินทาง มีท่านใดต้องการเข้าพักในห้องพักเดียวกัน หรือต้องการได้ที่นั่งติดกัน

หากต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อ ภายหลังจากทำการจองเรียบร้อยแล้ว สามารถทำได้หรือไม่?

จะต้องตรวจสอบจากสินค้าที่ท่านทำจอง เพราะเงื่อนไขของสิ้นค้าแต่ละชนิดมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไป เช่น หากท่านทำจองสินค้าที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบิน เช่น ตั๋งเครื่องบิน /แพ็คเกจทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน + โรงแรม เป็นต้น หากเป็นสาขาเหล่านี้ ท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ออกตั๋วไปแล้วได้ ในกรณีท่านจำเป็นจะต้องเปลี่ยนชื่อ ท่านอาจจะต้องยกเลิกรายการจองเดิมก่อน แล้วทำการจองใหม่อีกครั้ง ด้วยชื่อใหม่ อย่างไรก็ตาม ควรติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำสาขาใกล้บ้านท่าน หากต้องการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆ

หากอาศัยอยู่ต่างประเทศ และหน้าสำหรับกรอกข้อมูลผู้ติดต่อได้สะดวกไม่สามารถเลือกประเทศอื่นๆ ที่นอกเหนือประเทศไทยได้ จะต้องทำอย่างไร หากต้องการซ้อสินค้าใน hisgo?

เป็นที่น่าเสียดาย ที่ hisgo ประเทศไทย สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่พำนักอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ท่านยังสามารถสั่งซื้อสินค้า หรือทำจองได้จาก hisgo ประเทศอื่นๆ ได้ ซึ่งเรามี hisgo ของประเทศต่าง ๆ มากถึง 39 ประเทศ ท่านสามารถตรวจสอบได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ hisgo.com นอกจากนี้แล้ว เรายังมีเว็บไซต์ในภาษาท้องถิ่นของแต่ละประเทศอีกด้วย

การชำระเงิน


สามารถชำระเงินด้วยวิธีใดได้บ้าง?

วิธีการชำระเงินนั้น จะขึ้นอยู่กับรายการสินค้าที่ท่านเลือก และจำนวนวันก่อนถึงวันเดินทาง เช่น หากท่านต้องการทำจองตั๋วเครื่องบิน เพียงไม่กี่วันก่อนการเดินทาง ท่านอาจจะต้องชำระเงินออนไลน์ด้วยบัตรเครดิต เพียงวิธีเดียวเท่านั้น เป็นต้น

วิธี และช่องทางการชำระเงินอื่นๆ มีดังต่อไปนี้

1) ชำระเงินที่สำนักงานต่างๆ ของ H.I.S.
ท่านสามารถชำระเงิน ด้วยบัตรเครดิต หรือเงินสด ในสกุลเงินบาท ดอลล่าร์ หรือเยน ทั้งนี้ หากต้องการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต เรายินดีรับบัตร VISA, Master, JCB, American Express, Diners Club. ทั้งนี้ การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตนั้น จะมีค่าธรรมเนียม โปรดตรวจสอบค่าธรรมเนียมจากเจ้าหน้าที่ประจำสาขา

2) ชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร
ท่านสามารถตรวจสอบบัญชีธนาคารที่รับชำระเงินได้ ดังต่อไปนี้

ธนาคารกรุงเทพ
ชื่อบัญชี บริษัท เอช.ไอ.เอส. ทัวร์ส์ จำกัด
เลขที่บัญชี 105 420 9000
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขาบางกะปิ

ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี บริษัท เอช.ไอ.เอส. ทัวร์ส์ จำกัด
เลขที่บัญชี 188 200 6333
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขาไทมสแควร์

เมื่อท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ หรือทางอีเมล พร้อมกับแจ้งหมายเลขการจอง หากวันสุดท้ายสำหรับการชำระเงินตรงกับวันหยุดราชการ กรุณาชำระเงินในวันทำการของธนาคารก่อนดถึงวันสุดท้ายสำหรับการชำระเงิน

สามารถชำระเงินด้วยบัตรเครดิตของบุคคลอื่นได้หรือไม่?

ไม่สามารถทำได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์รับชำระเงินเฉพาะบัตรเครดิต ของผู้เดินทางเท่านั้น

ถ้าเลือกชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร สามารถใช้บัญชีของบุคคลอื่นได้หรือไม่?

ไม่สามารถทำได้ ชื่อบัญชีที่ใช้โอนเงิน จะต้องเป็นชื่อเจ้าของบัญชี จะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อผู้เดินทาง

สามารถชำระเงินด้วยบัตรเครดิตประเภทใด้ได้บ้าง?

ท่านสามารถชำระเงินด้วยบัตร VISA, Master, JCB, American Express, Diners Club.

ถ้าเลือกชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร สามารถทำได้วันสุดท้าย วันที่เท่าไหร่?

ท่านจำเป็นต้องชำระเงินภายใน 2 วัน นับจากวันที่ท่านได้ทำการจองผ่าน hisgo

หากชำระเงินแบบออนไลน์ จะได้รับใบเสร็จอย่างไร?

สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ดาวน์โหลดได้ที่เมนู “จัดการบุ๊คกิ้ง

หากต้องการชำระเงินสำหรับรายการอื่นๆ เพิ่มเติมอีกต้องทำอย่างไร เช่น การเช่ารถ หรืออื่นๆ? แต่ดูเหมือนในเว็บไซต์จะไม่มีช่องทางชำระเงินสำหรับรายการดังกล่าว ?

ท่านสามารถทำได้ หากต้องการชำระเงินออนไลน์ ด้วยการเข้าไปที่เมนู “จัดการบุ๊คกิ้ง” ล็อคอินเข้าสู่ระบบ จากนั้นเลือกเมนู “Payment Details” จากนั้นท่านจะพบรายการต่างๆ ที่ท่านทำจอง พร้อมกับกำหนดวันสุดท้ายที่ต้องชำระเงิน ซึ่งจะมีข้อความ “Unpaid Amount” กำกับอยู่ หากท่านต้องการชำระเงินออนไลน์ สามารถคลิกที่ปุ่ม “Pay Now”

หากเพิ่งจะชำระเงิน จะมั่นใจได้อย่างไรว่า H.I.S. ได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว?

ท่านสามารถตรวจสอบการชำระเงินได้ ด้วยการล็อคอินเข้าสู่ระบบในส่วนของ “จัดการบุ๊คกิ้ง” จากนั้นเลือกเมนู “Payment Details” ท่าจะเห็นยอดที่ท่านชำระแล้ว และยอดที่ยังค้างชำระ

จะทราบได้อย่างไร ว่าจะต้องชำระเงินเท่าไหร่ เมื่อทำการจองออนไลน์?

ท่านสามารถตรวจสอบด้วยการล็อคอินเข้าสู่ระบบในส่วนของ “จัดการบุ๊คกิ้ง” จากนั้นเลือกเมนู “Payment Details” ท่านสามารถค้นหารายการจองต่างๆ ที่ท่านได้ทำจองผ่านเว็บไซต์ หากท่านมียอดที่ต้องชำระ ท่านจะยอดดังกล่าวปรากฏอยู่ภายใต้ข้อความ “Unpaid Amount” หากต้องการชำระเงินออนไลน์ สามารถกดชำระเงินได้ที่ปุ่ม “Pay Now”

การเปลี่ยนแปลง และการยกเลิก


หากมีผู้ที่ต้องการเดินทางเพิ่มอีก สามารถเพิ่มได้หรือไม่?

หากท่านต้องการเพิ่มผู้เดินทางในรายการของท่าน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่สาขาใกล้บ้าน

หากต้องการยกเลิกรายการจอง ต้องทำอย่างไร?

ท่านสามารถยกเลิกรายการจองได้ด้วยตัวเองผ่านทาง “จัดการบุ๊คกิ้ง” ด้วยการระบุ หมายเลขการจอง ชื่อผู้เดินทาง และวันเกิด ใช้สำหรับล็อคอินเข้าสู่ระบบ หลังจากนั้น เลือกเมนู “Reservation Cancel” จากนั้นให้ดำเนินตามขั้นตอนของการยกเลิก

ถ้าทำการยกเลิก จะได้รับการรีฟันด์คืนช่องทางใด?

การรีฟันด์จะเกิดขึ้นในช่องทางเดียวกันกับที่ท่านได้ชำระเงิน หากท่านชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ท่านก็จะได้รับเงินคืนผ่านทางบัตรเครดิต กรณีนี้ ท่านจะต้องตรวจสอบกับธนาคาร หรือบริษัทที่ออกบัตรเครดิตนั้นๆ ให้กับท่าน เพื่อตรวจสอบว่าจะได้รับยอดเงินคืน อย่างไร และจะใช้เวลาเท่าไหร่

หากท่านชำระเงินด้วยวิธีโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร กรุณาส่งรายละเอียดดังต่อไปนี้ เพื่อขอรับเงินคืน
- ชื่อธนาคาร
- สาขา
- เลขที่บัญชี
- ประเภทบัญชี
- ชื่อบัญชี

ตามระเบียบของบริษัทแล้ว ชื่อบัญชี จะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อผู้เดินทาง ดังนั้น ท่านจะต้องแจ้งข้อมูลบัญชีธนาคารที่เป็นของผู้เดินทางตามที่ท่านทำจองไว้ หากท่านมีข้อสงสัย รบกวนสอบถามเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่

สำหรับท่านที่ชำระเงินผ่านช่องทางอื่นๆ นอกเหนือจากสองวิธีข้างต้น กรุณาสอบถามเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่สำหรับวิธีการรับเงินคืน

หากต้องการยกเลิกการจอง จะมีค่าธรรมเนียมการยกเลิกหรือไม่ ถ้ามีจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการยกเลิกเท่าไหร่?

สำหรับตั๋วเครื่องบิน หากมีการยกเลิกหลังจากที่ออกตั๋วไปแล้ว โดยทั่วไปมักจะมีค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมการยกเลิก แต่สำหรับโรงแรม ทัวร์ และแพ็คเกจทัวร์ ค่าธรรมเนียมการยกเลิก จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละรายการสินค้า ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบได้จาก “จัดการบุ๊คกิ้ง”

ตั๋วเครื่องบิน


หากมีตั๋วเครื่องบินที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ (Open Ticket) จะต้องทำอย่างไร เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลง?

หากท่านมีตั๋วที่เปลี่ยนแปลงได้ ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยตรงกับสายการบินนั้นๆ

หากเพิ่งจะพบว่า ชื่อที่ใช้ในการออกตั๋วเครื่องบินนั้นสะกดผิด และไม่ตรงกับชื่อในหนังสือเดินทาง กรณีนี้ หากต้องการแก้ไขชื่อ สามารถทำได้หรือไม่?

การเปลี่ยนแปลงตัวสะกดชื่อนั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของตั๋วโดยสารที่ท่านทำการซื้อ เงื่อนไขของตั๋วบางประเภาทสามารถเปลี่ยนแปลงตัวสะกดได้ ตั๋วบางประเภทไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เลย รวมไปถึงตั๋วบางประเภทสามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขตั๋วโดยสารอีกครั้ง

จะได้รับตั๋วโดยสารเมื่อใด?

ท่านจะได้รับตั๋วโดยสารภายในวันเดียวกันกับวันที่ท่านได้ทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งยืนยันการออกตั๋วโดยสาร โดยระบบจะส่งเข้าอีเมลเดียวกันกับอีเมลที่ท่านทำการจองเข้ามา

หากต้องการใช้แต้มสะสมไมล์ สำหรับอัพเกรด หรือแลกตั๋วฟรีต้องทำอย่างไร?

เราไม่สามารถดำเนินการเกี่ยวกับการแลกแต้มสะสมไมล์ เพื่ออัพเกรดที่นั่ง หรือแลกตั๋วฟรี ท่านจะต้องทำการติดต่อกับสายการบินโดยตรง

ถ้าถือหนังสือเดินทางของข้าราชการ จะมีขั้นตอนพิเศษการในการจัดหาหรือไม่?

หากท่านถือหนังสือเดินทางข้าราชการ กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทุกครั้ง เพื่อดำเนินตามขั้นตอนสำหรับลูกค้าที่ถือหนังสือเดินทางประเภทดังกล่าว

ทำไมในการจองตั๋วเครื่องบิน จะต้องใช้ชื่อที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง?

เนื่องจากสายการบินจำเป็นจะต้องตรวจสอบชื่อของผู้เดินทางให้ตรงตามหนังสือเดินทางเพื่อระบุตัวตน ในกรณีที่ชื่อไม่ตรงกัน ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่องบินเพื่อเดินทาง ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องใช้ชื่อ ที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทางของท่าน

เกี่ยวกับบริษัท


ใครเป็นเจ้าของเว็บไซต์ hisgo.com ประเทศไทย?

เว็บไซต์นี้ ดำเนินการโดย บริษัท เอช.ไอ.เอส. ทัวร์ส์ จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งสาขาของ บริษัท เอช.ไอ.เอส. จำกัด ประเทศญี่ปุ่น เป็นบริษัทของคนญี่ปุ่น มีสาขาอยู่ทั่วโลกมากกว่า 147 สาขา ใน 107 เมืองทั่วโลก ซึ่งประกอบไปด้วยสาขาในประเทศไทยกว่า 12 สาขา ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท เอช.ไอ.เอส. ทัวร์ส์ จำกัด (ประเทศไทย) http://www.his-bkk.com/en/company_profile.php
บริษัท เอช.ไอ.เอส. จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น ) http://www.his.co.jp/english/

เว็บไซต์ hisgo มีในประเทศอื่นๆ อีกหรือไม่?

เว็บไซต์ hisgo เปิดดำเนินการมากถึง 41 ประเทศ ท่านสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ www.hisgo.com

นอกจากสาขาในกรุงเทพแล้ว ยังมีสาขาในจังหวัดอื่นๆ ในประเทศไทยอีกหรือไม่?

เรามีสาขาในหลายจังหวัด ท่านสามารถตรวจสอบที่นี่ คลิ้ก