สายการบินไทย Thai Airways International (TG)

การบินไทย Thai Airways International (TG)

โปรโมชั่นสุดพิเศษ! บินตรงสู่เซนได ประเทศญี่ปุ่น


เที่ยวบินพิเศษ บินตรง ลัดฟ้าสู่เมืองเซนได ประเทศญีปุ่น ที่สำหรับไม่ต้องกังวลใจเรื่องการให้บริการของการบินไทย ถึงแม้จะเป็นเที่ยวบินเช่าเหมาลำ แต่การบินไทยยังให้บริการเหมือนเที่ยวบินปกติทั่วไปตามปกติ ท่านจึงไม่ต้องกังวลใจ อุ่นใจได้เพราะสามารถสื่อสารกับพนักงานต้องรับบนเครื่องบินเป็นภาษาไทย
 
  ออกจาก : กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ (BKK)   ไปยัง : เซนได, ญี่ปุ่น (SDJ)
วันที่เดินทางไป : 30 ธันวาคม 2560 วันที่เดินทางกลับ : 3 มกราคม 2561
 


 

อัตราค่าโดยสาร

เส้นทาง ไป-กลับ
Economy
( ราคารวมภาษีแล้ว )
Business
( ราคารวมภาษีแล้ว )

กรุงเทพฯ - เซนได ( บินตรง )
29,900
49,900

 
ตารางเวลาเที่ยวบิน
ออกเดินทาง
วันเดินทาง
เที่ยวบิน
เวลาออก
เวลาถึง
กรุงเทพฯ - เซนได
30 ธันวาคม 60
TG8100
01:00
08:45
เซนได - กรุงเทพฯ
3 มกราคม 61
TG8103
10:45
15:45

** เที่ยวบินขาไป เช็คอินวันที่ 29 ธันวาคม 2560   * หมายเลขเที่ยวบิน ยังไม่ระบุ และเวลาเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง

เงื่อนไข
 

• โปรโมชั่นนี้ราคานี้สำหรับสำรองที่นั่ง hisgo ประเทศไทยเท่านั้น ไม่สามารถจองที่เคาท์เตอร์ H.I.S. ทุกสาขา
• เดินทางด้วยสายการบินการบินไทย Thai Airways International (TG) เท่านั้น
• ราคาข้างต้นเป็นราคาตั๋วไป - กลับ ชั้นประหยัด
• เที่ยวบินขาไป เช็คอินวันที่ 29 ธ.ค. 60
• ไม่มีส่วนลดสำหรับเด็กอายุระหว่าง 2-12 ปี ทารก 7,500 บาท
• เลือกที่นั่งมีค่าธรรมเนียม 500 บาท/เที่ยวบิน สามารถระบุได่เฉพาะริมทางเดิน หรือริมหน้าต่างเท่านั้น ไม่สามารถระบุเป็นหมายเลขที่นั่งได้
• ไม่่สามารถสะสมไมล์ได้
• เวลาเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ทราบหากมีการเปลี่ยนแปลง
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 
การยกเลิก และการเปลี่ยนแปลง
 

• ไม่สามารถยกเลิก และขอคืนเงินได้ (non-refundable)
• ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ เป็นผู้โดยสารท่านอื่นได้

 
น้ำหนักสัมภาระ
 

• Checked baggage ชั้นประหยัด: 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม
• Checked baggage ชั้นธุรกิจ: 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 40 กิโลกรัม
• สัมภาระพกพา (Carry-on baggage): ไม่เกินท่านละ 7 กิโลกรัม

 

▲ กลับด้านบน