ประกันภัยเดินทางต่างประเทศ CHUBB

ประกันภัยเดินทางต่างประเทศ CHUBB
   ตรวจสอบรายละเอียดความคุ้มครอง   

ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ อย่าลืมเลือกซื้อประกันภัยทุกครั้ง เพื่อช่วยคุ้มครองความเสี่ยงภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝัน Chubb Travel Insurance ประกันภัยการเดินทางที่คุ้มครองทั่วโลก คุ้มครองในหลายๆ เรื่องไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทางสูญหาย ถูกจี้ ความล่าช้าของเครื่องบิน (เครื่องบินดีเลย์) หรืออุบัติเหตุต่างๆ ดังนั้น โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครองโดยละเอียด และซื้อประกันภัยก่อนเดินทางทุกครั้ง เพื่อความอุ่นใจ จะได้พักผ่อนได้เต็มที่ สบายใจหายห่วง
ข้อมูลสำคัญการซื้อประกันภัยเดินทางต่างประเทศ
เว็บไซต์นี้จะเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลโดยบริษัทดังกล่าว ดังนั้นการที่ท่านตัดสินใจเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัทดังกล่าว ถือว่าท่านได้ตัดสินใจยอมรับความเสี่ยงในการใช้บริการของเว็บไซต์นั้นแล้ว ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานของเว็บไซต์ดังกล่าวทางบริษัทจึงขอแนะนำให้ท่านอ่านรายละเอียดและข้อตกลงของเว็บไซต์ดังกล่าวให้ละเอียด
หมายเหตุ
ผู้ซื้อต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง บริษัท เอช ไอ เอส ทัวร์ จำกัด อำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยเท่านั้น โดย บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบในการปฎิบัติตามเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย