ประกันภัยเดินทางต่างประเทศ MSIG

ประกันภัยเดินทางต่างประเทศ MSIG
   ตรวจสอบรายละเอียด   

หากท่านกำลังมองหาประกันภัยสำหรับคุ้มครองเมื่อเดินทางไปยังต่างประเทศ MSIG Travel Easy เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คุ้มครองถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดในระหว่างการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็น ความล่าช้าของเครื่องบิน (เครื่องบินดีเลย์) กระเป๋าเดินทางสูญหาย การเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจตลอดการเดินทาง MSIG Travel Easy จึงออกแบบแพ็คเกจ และเเพลนต่างๆ รองรับความต้องการ ตอบโจทย์ผู้ที่กำลังมองหาประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ได้เลือกตามความเหมาะสม

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศเหมาะสำหรับ


หากท่านต้องการเดินทางไปยังต่างประเทศ ไม่ว่าจะสำหรับ ท่องเที่ยว ติดต่อทางธุรกิจ ประชุมสัมมนา อบรม ศึกษาต่อระยะสั้น การซื้อประกันภัยการเดินทางกับ MSIG จะช่วยเพิ่มความมั่นใจตลอดการเดินทาง ทั้งนี้ยังรวมไปถึง การซื้อประกันภัยประกอบการยื่นขอวีซ่าอีกด้วย
ข้อมูลสำคัญการซื้อประกันภัยเดินทางต่างประเทศ
เว็บไซต์นี้จะเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลโดยบริษัทดังกล่าว ดังนั้นการที่ท่านตัดสินใจเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัทดังกล่าว ถือว่าท่านได้ตัดสินใจยอมรับความเสี่ยงในการใช้บริการของเว็บไซต์นั้นแล้ว ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานของเว็บไซต์ดังกล่าวทางบริษัทจึงขอแนะนำให้ท่านอ่านรายละเอียดและข้อตกลงของเว็บไซต์ดังกล่าวให้ละเอียด
หมายเหตุ
ผู้ซื้อต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง บริษัท เอช ไอ เอส ทัวร์ จำกัด อำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยเท่านั้น โดย บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบในการปฎิบัติตามเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย